Sportovní aktivity seniorů

Říká se sportem k trvalé invaliditě, nebo také sportem ku zdraví. Sport je důležitý pro lidi všech věkových kategorií. Pohyb a zdraví jdou totiž ruku v ruce.
Nejinak je tomu také u lidí v seniorském věku. Vymlouvat se na věk je rozhodně značně kontraproduktivní. Je velmi žádoucí, aby se i starší lidé věnovali vhodnému sportu a pohybovým aktivitám, samozřejmě v rámci svých možností. Samozřejmě v tomto věku zdaleka ne každý sport je vhodný. Jestliže třeba aerobic je vhodná aktivita pro mladé děvče, pro starší dámu je tento sport naprosto nepřijatelný. Přesto je celá řada sportů, které jsou pro seniory velmi vhodné. Pojďme si je vyjmenovat.
nordic walking v parku.jpg
·      Plavání– celé tělo dostává pěkně zabrat
·      Jóga– procvičuje celé tělo
·      Nordic walking– rychlejší turistika
·      Cyklistika– často pohodlnější než chůze, ve starším věku je vhodné volit mírný terén
·      Badminton– spojení sportu a zábavy
·      Pétanque– nenáročná sportovní aktivita pro lidi každého věku
míčky na petanque.jpg 

Společenské a zdravotní důvody

Na sportu je pozitivní společenský rozměr. Lidé se setkávají, je to tedy spojeno s integrací, která u seniorů není právě snadná, protože v tomto věku se někteří lidé uzavírají do sebe. Pak jsou zde důvody zdravotní, kterých je zvláště v seniorském věku celá řada.
 

  • Srdečně-cévní– vhodný pohyb upravuje krevní tlak, snižuje riziko srdečního selhání
  • Diabetes– pohyb zlepšuje možnost kontroly hladiny krevního cukru
  • Osteoporóza – pohyb snižuje úbytek kostní hmoty
  • Artritida– pohyb zlepšuje pohyblivost a funkčnost kloubů
  • Potíže s inkontinencí– pohyb odstraňuje problémy s únikem moči
  • Vznik rakoviny– vhodný pohyb snižuje riziko rakoviny
  • Obezita – pohyb zrychluje metabolismus a napomáhá k optimální váze
  • Neuro-psychické zdraví– pohyb zlepšuje kvalitu spánku, podporuje koncentraci, působí antidepresivně, rozšiřuje možnosti sociálních kontaktů.